TOURISM & HOSPITALITY

JOB FAIR 2018

Tourism & Hospitality Job Fair 2018 hay Ngày hội tuyển dụng Du lịch - Nhà Hàng - Khách sạn” là hoạt động kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên chất lượng cao, đáp ứng cung cầu việc làm ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Thành Phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Đoàn Thanh Niên) và Chefjob.vn (thành viên Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu).

Tourism & Hospitality Job Fair 2018 hứa hẹn sẽ giúp nhà tuyển dụng lẫn ứng viên giải quyết bài toán tìm người - tìm việc hiệu quả.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

logo doan thanh nien cong san ho chi minh
logo yes center
logo huong nghiep a au
logo chefjob

NHÀ TUYỂN DỤNG